რაოდენობა 9 24 36

ოპერაციის შემდგომი ბანდაჟი

65.00 

პრენატალური სახვევი

72.00 

უნივერსალური თეთრი ბანდაჟი

52.00 

უნივერსალური შავი ბანდაჟი

52.00